Nedjelja, 3 Decembra, 2023

Umjetnost

Umjetnost (ijek.) ili umetnost (ek.), ljudska djelatnost ili proizvod ljudske djelatnosti koja ima za cilj stimulisanje ljudskih čula kao i ljudskog uma i duha; prema tome, umjetnost je aktivnost, objekat ili skup aktivnosti i objekata stvorenih sa namjerom da se prenesu emocije ili/i ideje. Osim ove definicije, ne postoji ni jedna druga opšte prihvaćena definicija umjetnosti, s obzirom da je definisanje granica umjetnosti subjektivan akt, a potreba za umjetnošću se obično naziva ljudskom kreativnošću.

Slika Britney Spears na aukciji za 10 000 dolara

Britney Spears je oslikala sliku na kojoj je predstavljeno pet cvjetova. Jedan kupac je ponudio 10 000 dolara, a pjevačica bi taj novac donirala...