Goli Koran – Pale

2015

Goli Koran je omiljeno izletište Paljana. Posebno za prvi maj kada se pale i logorske vatre, jer sa ovog uzvišenja se najdalje vide. Goli Koran je uređena lokacija sa šumskim stazama namjijenjna šetačima i biciklistima. Postji i mnoštvo klupa namijenjenih za predah. Na vrhu uzvišenja se nalazi i kampus sa spravama za vježbanje, pa je to mjesto okupljanja sportskih društava.

U ambijentu gdje je crnogorično drveće maksimalno zastupljeno i u najvrelijim ljetnim danima je ugodno hodati ovim stazama. Staze kojih ima u ukupnoj dužini otprilike oko 7 km su sa zemljanom podlogom. Mnogobrojno korjenje drveća i gusta mahovina zadržavaju prirodni ambijent. To su ujedno i prepreke i veliki izazov za bicikliste koji na najnovijim postrojenjima žele da uzvrate prirodi na izazovu.

U ljetnim danima mnogobrojni izletnici uživaju u hladovini šume. Rekreacija, sportske pripreme, piknik ili neki drugi vid zdravog fizičkog i duhovnog života odvija se na ovom brežuljku tokom cijelog proljeća, ljeta i jeseni. Mnogobrojni izvori pitke vode doprinose još većem uživanju u ovom prirodnom ambijentu.