Kompanija iz Poljske nudi distributerske usluge

907

BRPL 20160713002

Poljska kompanija specijalizovana za prodaju i distribuciju industrijskih proizvoda traži proizvođača iz Evrope kako bi prodavali njihove proizvode na poljskom tržištu. Kompanija je zainteresovana za dugoročnu saradnju u formi govora o distribuciji. Poljska kompanija ima iskustvo u prodaji na evropskom i poljskom tržištu. Zainteresovani su za sljedeće proizvode: IT oprema, kućni aparati, elektronika, sportska oprema, auto oprema. Kompanija posjeduje posebnu opremu i skladište za čuvanje opreme. Od partnera se očekuje da ima certifikovane proizvode i da se bavi veleprodajom

Više informacija na

e-mail: een@rars-msp.org
tel: 051/222-120
www.eunors.org