Medicinski turizam i mini klinike sa vrhunskim uslugama na Palama i Jahorini

1201

Medicinski turizam je u velikom razvoju, kada je riječ o Bosni i Hercegovini.  Medicinksi turizam možemo definisati kao kretanje stanovništva jedne države u drugu, radi dobijanja medicinske usluge. Prije je bio slučaj da se stanovništvo kreće iz nerazvijenih zemalja u razvijene zbog dobijanja neophodne usluge. Danas je obratno. Većina stanovništva iz razvijenih zemalja dolazi u manje razvijene zemlje zbog prihvatljivije cijene usluga. Najčešći slučaj je kod dentalnog turizma. Tako na području Pala i Jahorine postoji oko desetak ordinacija koji pružaju usluge u oblasti stomatologije (ortodoncija, estetska stomatologija, dentalna radiografija, hirurgija itd.). Usluge su kvalitetne i povoljne. Boravak na nadmorskoj visini od 900 do 1700 metara idealan je za oporavak pacijenata. Na području Pala i Jahorine su smještajni kapaciteti koji su na raspolaganju tokom čitave godine. Osim ordinacija i miniklinika za stomatologiju tu su i mini klinike i ordinacije (internističko kardiološka ordinacija, klinika za bolesti bubrega i urinarnog trakta, oftamološka ordinacija, ginekološka mini klinika itd.).