Njemačka kompanija traži proizvođača artikala za kuhanje, pečenje i domaćinstvo

1023

BRDE20170116001

Kompanija iz Njemačke koja prodaje vlastite proizvode preko interneta zainteresovana je za ugovor o proizvodnji sa evropskim kompanijama koje se bave proizvodnjom malih artikala za kuhanje, pečenje i domaćinstvo. Kompanija se bavi prodajom širom Evrope. Proizvodi za koje su oni zainteresovani uglavnom su: daske za sječenje, kuhinjske krpe, noževi, pepeljare, kišobrani, itd. Kompanija je zainteresovana za dugoročne ugovore o saradnji, plan je da početne narudžbe budu između 500 i 1000 jedinica po artiklu, dok bi se kasnije narudžbe povećavale. Od partnera se očekuje da ima iskustvo u proizvodnji ovakvih artikala, te da proizvodi budu kvalitetni.

Više informacija na

e-mail: een@rars-msp.org
tel: 051/222-120
www.eunors.org