Pećina na izvoru Mokranjske Miljacke – Pale

2293

Mokranjska Miljacka pritoka je rijeke Miljacke koja izvire na području opštine Pale i cijelim svojim tokom protiče kroz ovu opštini i grad Sarajevo u Federaciji BiH, a zatim se uliva u rijeku Bosnu.

Mokranjska Miljacka se u paljansku Miljacku uliva u mjestu Bulozi, uz putni pravac Han Derventa – Sarajevo, te teče ka pravcu glavnog grada BiH.

Ova riječica ima svoj istorijski značaj, vezana je za mnogobrojna sjećanja te je opjevana kroz istoriju više puta. Mokranjska Milljacka izvire iz pećine sedam kilometara od Mokrog u Kadinom selu. Po tvrdnjama stručnjaka i speleologa ovo je najduža pećina u Bosni i Hercegovini.

Najveće istraživanje je napravio italijanski naučnik kome je ova pećina bila istraživačka baza za pisanje doktorata. Tom prilikom je istraženo i ucrtano oko sedam kilometara pećinskih kanala i jezera.

Sama pećina, osim hodnika, tjesnaca i prolaza, obiluje i velikim prostorijama. Za razliku od pećine Orlovače nije u toj mjeri bogata nakitom. Vrlo je pogodna za avanturistički razvoj turizma i ne preporučuje se posjeta bez vodiča i specijalne opreme koja je potrebna za ovaj vid posjete.

Kao primjer navodimo i upotrebu gumenih čamaca, jer u pojedinim godišnjim dobima tokom godine, zavisno od padavina, jezera su duboka, tako da se moraju prelaziti čamcima.