Ostale destinacije

Pošto se Jahorina i Pale nalaze  u središtu Bosne i Hercegovine, tako su one i u središtu turističkih vrijednosti i turističkih destinacija. Okolne opštine takođe obiluju sa turističkom ponudom, a Jahorina je u prednosti, kada je riječ o smještajnim kapacitetima. Na Jahorini Palama se nalazi oko 6000 kreveta. Tako se posjetioci odlučuju za boravak na Jahorini, a da svaki dan mjenjaju lokaciju kako bi upoznali i uživali u turističkoj ponudi susjednih opština i gradova: Sarajevo, Sokolac, Trnovo, Foča, Višegrad, Rogatica, itd. Tu su i nešto dalje destinacije kao što su Mostar i Trebinje.