Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024

Istorija na prostorima Balkana, a posebno Bosne i Hercegovine je burna, a spoemnici i sve ono što su ljudi stvarali kroz vrijeme, a nije porušila ljudska ruka govore u prilog tome. Smjena okupacije osmanskog i austrougarskog carstva ostavili su tragove ne samo u arhitekturi, nego i u jeziku i kulturi. Vječita borba istoka i zapada prelamala se baš na ovim prostorima. Tako se danas u Palama mogu vidjeti i crvke i džamije. Vjerski objekti ljudi koji žive i obitavaju na ovim prostorima te sa sobom nose i različitu kulturu.

ISTORIJSKE VRIJEDNOSTI