Nacionalni park ,,Sutjeska,, – Foča

2382

Nacionalni park “Sutjeska“ je najstarji nacionalni park u BiH površine 16052 ha. Osnovan je 1962. godine, a član je i Evropske federacije parkova EUROPARK. Zahvaljujući izvanrednim prirodnim vrijednostima i njihovoj očuvanosti, NP Sutjeska je od 2000. godine uvršten u II kategoriju IUCN (Odjel za zaštitu prirode i prirodnih dobara).
Jedna od posebnosti NP „Sutjeska“ je njegov položaj na magistralnom putu Beograd – Dubrovnik i Sarajevo – Dubrovnik. Tjentište, kao centralni dio Parka, kroz koji prolazi jedan od najvažnijih putnih pravaca ka moru, udaljeno je od Sarajeva 96 km, od Dubrovnika 143 km, Podgorice 146 km.
NP „Sutjeska“ obuhvata prostrano planinsko područje na tromeđi Bosne, Hercegovine i Crne Gore, oivičeno rijekama Pivom, Drinom, izvorišnim tokom Neretve, te planinskim masivima Bioča, Vučeva, Maglića, Volujaka, Lebršnika i Zelengore. Površina parka iznosi 16052 ha od čega je preko 66 % pokriveno šumama, a ostatak čine livade, pašnjaci i goleti iznad gornje granice šuma. Planine koje okružuju i čine dio NP Sutjeska su dio planinskog vijenca Dinarida (Dinarske Alpe).
U klimatskom pogledu, ovo područje je pod uticajem modifikovane planinske klime.
O neprocjenjivom bogatstvu biljnog svijeta svjedoče podaci da je u NP „Sutjeska“ registrovano preko 2600 vaskularnih biljaka, sa velikim procentom endemskih i rijetkih vrsta, preko 100 vrsta gljiva i mnoštvom ljekovitog bilja i plodova prirode.

Značajna vrijednost NP „Sutjeska“ je i bogato kulturno – istorijsko naslijeđe. Mnogobrojni materijalni ostaci, pisani izvori i spomenici starije i novije istorije, svjedoče o prisustvu čovjeka na ovim prostorima od praistorijskih vremena i svjedoče o burnoj prošlosti ovog kraja.
U rimskom periodu, srednjem vijeku, doba Turaka, kao i danas ovo je bilo važno tranzitno područje. Samo Tjentište je dobilo nziv od latinske riječi – tentorium što znači šator, vjerovatno jer se razvilo n mjestu karavanske stanice.
U srednjem vijeku bosanski velikaši nastoje da održe ovo područje zbog njegove važnosti i položaja na značajnom karavanskom putu iz Dubrovnika. Današnje područje Parka nalazi se na prostoru nekadašnjih triju srednjovjekovnih župa. Sutjeske, Drinaljeva i Zagorja sa župskim sjedištima u gradovima Vratar, Tođevac i Veletin. O tom periodu postoje brojni pisani izvori posebno iz Dubrovačkog arhiva, a sačuvani su u većoj ili manjoj mjeri i ostaci srednjovjekovnih utvrda Vratar i Tođevac i crkava na Prijeđelu i Budošu, te brojne skupine stećaka na nekoliko lokacija u Parku.
Iz novije istorije posebno je poznata Bitka na Sutjesci koja se odigrala u II Svjetskom ratu, a u spomen na tu veliku bitku na Tjentištu je izgrađen memorijalni kompleks, čiji je centralni dio monumentalni spomenik, rad akademskog vajara Miodraga Živkovića (svečano otkiven 1971.) kao i spomen-kuća Bitke na Sutjesci, autora Ranka Radovića (otvorena 1975.), sa 13 vrijednih fresaka, autora Krsta Hegedušića, i spomen kosturnica izgrađena 1958.
Na teritoriji Parka je još niz manjih spomen obilježja.
Izvor: http://www.focaravajuce.org/