Grafički dizajn i pripreme za štampu

1521

Grafički dizajn je jedna vrsta primijenjene umjetnosti. Grafičko oblikovanje različitih medija kojima prenosimo poruku. Tu spadaju novine, časopisi, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje, plakati, siti, flajeri, afiše, brošure itd. U novije vrijeme prilikom razvoja elektronskih medija grafički dizajn nalazi mjesto u elektronskim medijima internetu i televiziji.

Grafički dizajn je umjetnost i profesija odabira i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelna komunikacija“, kojom se želi istaći njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu cjelinu. Može se reći da je grafički dizajn kolaborativna disciplina. Pisci kreiraju rječi i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner stvara kompoziciju (cjelinu) vizuelne komunikacije.

Razvoj grafičkog dizajna kao profesije je u vrlo uskoj vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca. Grafički dizajn kada je riječ o štampanim medijima danas se priprema uglavnom u elektronskoj formi, takozvane pripreme za kompjutere. Kompjuteri prenose digitailnim putem mašinama komande i upravljaju njima u izradi otiska tj štampe. Tako razlikujemo štampu na različitim materijalima (papir, plastika, cerada, platno itd),  rezbarenje i gravura (drvo, metal, staklo, plastika itd.) itd. Osim gore navedenog radimo i pripremu, prelom i lektorisanje knjiga.