Fotografisanje pejzaža

1651

Kada govorimo o fotografisanju pejzaža, govorimo o umjetnosti umjetničkog izražavanja. Priroda je ta koja vaja, a mi smo ti koji prepoznaju trenutak kada je priroda u usponu i realizaciji svog umjetničkog djela. To je trenutak u vremenu koji se čeka i koji treba prepoznati.
Onog momenta kada prepoznamo taj trenutak moramo da posegnemo za nekim tehničkim trikovima. kako bi taj trenutak ovjekovječili i predstavili ,,u najboljem svijetlu,,.
Treba razmišljati o prdnjem planu, tehničkim karekteristikama (ISO, brzina, zatvarača, otvor blende itd), fokusu, tački gledanja, svjetlosti. Takođe je vrlo bitno kretanje u fotografiji i saradnja sa vremenom.