Video snimanje i montaža

1504

Kao za sve projekte najbitnija je ideja. Kada imate priču tada imate i podlogu na koju ćete nanijeti, muziku i sliku. Izrada promotivnih i komercijalnih spotova je zavisi od ideje, kao i izrada muzičkih spotova. Vrlo kompleksan posao, ali ujedno i veliki izazov da se napravi nešto što još nije viđeno. Veliku pažnju treba posvetiti jasnoj poruci, jednostavnosti i tehničkom kvalitetu. Zato je potrebno posvetiti pažnju i odabiru tehnike kojom se video materijal snima, izboru svjetla kao neizbježnog tehničkog pomagala, kvalitetnoj postprodukciji. U novije vrijeme sve je više elemenata 3d animacije koja se u kombinaciji sa realnim videom u postprodukciji stapa u jedno i čini cjelinu iz mašte. Pozovite nas kako bi napravili video koji će biti gledan.