Buk na rijeci Kaljini – Sokolac

3168

U podnožju planine Romanije na pdoručju opštine Sokolac, nedaleko od sela Kaljina nalazi se turistička vrijednost koju obilaze putnici namjernici, izletnici, biciklisti, planinari itd.

Prije nego  što se pridruži nešto snažnijoj rijeci Bioštici, voda rijeke Kaljine napravila je ,,pravo malo čudo,,. U rascjepu stijena, snaga vodopada dubila je i proširivala prirodni bazen, dubok mjestimično i desetak metara, stvorivši tako neobično kupalište. Od vodopada do gradine prostire se travnata zaravan, od vjetrova zaklonjena šumovitim i stjenovitim liticama. Idealno je mjesto za izletnike, sport i rekreaciju, a od Sokoca je udaljeno dvadesetak kilometara.

Kao svaka planinska rijeka ova voda ima brz tok, uklesane i strme obale. Okružena je borovom šumom i sav taj prizor je vječita inspiracija za slikare i fotografe.

Ovo je jedina sokolačka rijeka, te mještani u ljetim mjesecima često i rado borave na obalama ove rijeke. Sportski ribolov je još jedna od aktivnosti koje se dešavaju na ovom području u dane kada je ribolov na pastrmku i ostale ribe dozvoljen.

Mnogobrojni turisti posjećuju ovo izletište tokom cijele godine. Ova rijeka je najljepša u proljeće kada raspolaže sa velikom količinom vode nakon otapanja snijega. Nezaobilazna je turisticka vrijednost kako za domaće tako i za strane turiste. Ovo je još jedno od izletišta Grada Istočno Sarajevo koje turistička organizacija i grad prestavlja u svojim brošurama i elektornskim medijima.