Pećina Orlovača Pale – Jahorina

1760

Pećinski sistem Orlovača sa više od 2.500 m ispitanih kanala predstavlja jedan od najznačajnijih speleoloških objekata u Republici Srpskoj. U prvoj fazi, turističkoj svrsi je priveden dio pećine i ulaza do dvorane Romanije, ukupne dužine 566 m i površine 5.122 m2. U morfospeleološkom pogledu, u ovom dijelu pećine izdvojeno je 14 cjelina. U neposrednoj blizini Orlovače nalazi se nekoliko pećina različitih veličina.
Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera, koje je milionima godina vajala i stvarala Božanska ruka. Nakit Orlovače je unikatan i neponovljiv. To su neopisive skrivene ljepote, u kojima se stalagmiti, stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima, koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. Uljepšana je nizovima draperija najtananijeg izgleda i najrazličitijih formi. Potpun pejzaž obogaćuju prekrasni salivi poput okamenjenih vodopada, koloritno dajući pećini savršen ambijentalni dizajn. Bigrene kade različitih veličina ispunjene vodom daju kompletan inventar pećinskog nakita. Orlovača je izvanredan speleološki objekat, u kome je živio Pećinski medvjed (Ursus speleus), daleki predak mrkog medvjeda (Ursus arctos), prije više od 16.000 godina. Pećina je stanište najugroženije grupe sisara u Evropi – slijepog miša (Microc hipoptrea), koji pripada endemskoj entemofauni. Pored kostiju medvjeda, pronađenih na udaljenosti od oko 400 metara od ulaza u pećinu, nađeni su i vrlo zanimljivi arheološki detalji, kao što su fragmenti keramike iz mezolita, zatim amoniti – stanovnici mezozojskog mora, i sjekira stara između 2.500 i 3.500 godina.

Pećinu posjećuju turisti koji borave na Jahorini, škole iz čitave Bosne i Hercegovine, te mnogobrojne turističke grupe iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Veliki je broj stranaca koji dolaze i obilaze pećinu posmatrajući je kao naučnu bazu.