Sportski ribolov kao sadržaj tokom ljetnog turizma

2340

Osnovno poznavanje hidrobiologije (nauka koja proučava život u vodi) i nauka koja proučava ribe (ihtiologija) su značajne za jednog ribolovca. Ribolovci ne samo da love ribu nego je i uzgajaju brinući se o njenom opstanku, uslovima u kojima živi, brojnosti itd.

S.R.D. “PALE” gravitira na teritoriji opštine Pale koji u svom posjedu imaju i Ribolovački dom u Vrhprači. podno planine Jahorine.

Potočna pastrmka, lipljan, mladica, klen, krkuša i gaovica, dio su živog svijeta čistih i bistrih planinskih potoka i rijeka Sarajevsko–romanijske regije. Rijeka Prača, Paljanska i Mokranjska Miljacka, Željeznica, Bioštica te potoci Bistrica, Kasindolska rijeka, koje izviru ispod obronaka Jahorine, Romanije i Trebevića, pravi su raj za poklonike sportskog ribolova, a u mjestu Nikolići, uz novi revir, nalazi se ribolovačka kuća USR “Bistrica” Pale. – Dozvoljeni načini ribolova: Na salmonidne vrste (potočna pastrmka, lipljan i mladica) ribolov je dozvoljen, isključivo, na vještačke mušice i varalice.
Svaka druga vrsta mamaca strogo je zabranjena. Na ostale riblje vrste ribolov je dozvoljen uz upotrebu prirodnih i vještačkih mamaca, uz strogu zabranu upotrebe živih mamaca.

– Lovostaji i dozvoljene mjere:
Potočna pastrmka: najmanja mjera 25 cm, (zabrana od 01.10. do 01.01.)
Lipljan: najmanja mjera 30 cm (zabrana od 01.01. do 15.05.)
Mladica: najmanja mjera 70 cm (zabrana od 01.02. do 31.05.)

Ostale riblje vrste nemaju zakonsku odredbu za lovostaj,
uz napomenu da klen ima ograničenje za najmanju dozvoljenu mjeru 30 cm. Za sportski ribolov neophodne su ribolovačke dozvole godišnje i dnevne.

Za dodatne informacije obratite se putem e-mail: futurm@gmail.com ili na telefon +387 65 911 745