Lov – Pale – Jahorina

2395

Prostor cijele Sarajevsko–romanijske regije je prostor jednog velikog lovišta. Priroda je ovim prostorima podarila raznovrsne i bogate uslove za život i razvoj raznolikih vrsta divljači. Brojna lovišta sa opremljenim livačkim kućama, zatvorenim i otvorenim čekama, hranilištima, mogućnostima usluge vodiča pratilica, razgledanje lovišta, omogućavaju zanimljive lovačke doživljaje. A tek lovačka druženja, zabave uz lovačku kuhinju,… to je priča za sebe. Na oko 100.000 hektara, koliko iznosi površina nekoliko lovišta na prostoru Sarajevsko–romanijske regije, gdje se nalazi više desetina hranilišta za divljač, nekoliko osmatračnica i lovačkih domova, ako bi ste imali sreće, možete odstreliti jarebicu, fazana, divlju svinju, lisicu, zeca, a lovački reviri su izuzetno bogati srnećom divljači.
Medvjed je prilično rijetka životinja, zakonom zaštićena, tako da ga možete samo fotografisati.

Komercijalni lov

Lovačko udruženje „Jahorina” Pale gazduje lovištem površine 37.039 hektara. Lovište “Pale” nalazi se 18°33’ i 18°5G istočne geografske dužine i 43°40’ i 43° 59’ sjeverne geografske širine, u dijelu Republike Srpske koji administrativno pripada opštini Pale i opštini Istočni Stari Grad.

Lovačko udruženje „Jahorina” Pale broji preko 280 članova i podijeljeno je u četiri sekcije.

Lovište je planinskog tipa i prostire se na nadmorskoj visini od 648 m do 1694 m. Reljefno predstavlja jedinstvenu cijelinu.

Po opštim klimatskim karakteristikama klima lovišta “Pale” spada u oblas umjerenokontinentalne sa elementima planinske klime. Najtopliji mjesecu su juli i avgust a najhladniji januar i februar. Vegetacioni period traje 170 dana. Pojava niskih temperatura i ranih mrazeva karakteristična je za kasno proljeće i ranu jesen. Snježni pokrivač se kreće od 20 do 60 centimetara sa prosječno 70 dana sa snijegom.

LOVNO TEHNIČKI OBJEKTI:

1. Lovački domovi 3
2 .Lovačke kolibe 3
3. Ljetnikovac 3
4. Visoke čeke za lov medvjeda i vuka 5
5. Natkrivene čeke 5

LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENA DIVLjAČ:

1. Mrki medvjed
2. Srneća divljač
3. Zec
4. Lještarka

NEZAŠTIĆENA DIVLjAČ

1. Vuk
2. Divlja svinja
3. Lisica
4. Kuna

CJENOVNIK ODSTRELA

Srneća divljač

Dnevna organizaciona taksa za lova srndaća i srne iznosi 50 KM.

SRNDAĆ

Dozvoljeno vrijeme lova srndaćaje u periodu od 15. maja do 15. septembra. Trofejna vrijednost srndaća u CIC poenima izražena u KM iznosi:

– do 79,99 poena280 KM
– od 80 do 99,99 svaki poen12 KM
– od 100 poena520 KM
– preko 100 poena do 104,99600 KM
– od 105 do 109,99 poena690 KM
– od 110 do 114,99 poena730 KM
– od 115 do 119,99 poena945 KM
– od 120 do 129,99 poena1000 KM
– od 130 poena1945 KM
– preko 130 poena, svaki slijedeći poen130 KM

za ranjenog a nepronađenog srndaća lovac plaća 50% procjenjene vrijednosti primjerka (trofej i meso).

SRNA

Dozvoljeno vrijeme lova srne je u periodu od 1. septembra do 31. decembra.

– cijena odstrela za srnu 70 KM
– za ranjenu a nepronađenu srnu70 KM

Meso srneće divljači u koži, bez utrobe, glave i nogu do koljena naplaćuje se 15 KM no kilogramu.

DIVLjA SVINjA

Dnevna organizaciona taksa pojedinačnog lova divljih svinja iznosi 60 KM.

a) Bepar
Trofejna vrijednost vepra u CIC poenima izražena u KM iznosi:

– do 79,99 poena180 KM
– od 80 do 99,99 poena, svaki poen12,50 KM
– od ŠOpoena 430 KM
– preko 100 poena do 109,99 poena, svaki poen25 KM
– od 110 poena do 114,99 poena, svaki poen50 KM
– od 115 poena930 KM
– preko 115 poena do 119,99 poena, svaki poen75 KM
– od 120 poena1035 KM
– preko 120 poena, svaki poen100 KM

Za ranjenog a nepronađenog vepra lovac plaća iznos od 300 KM, koji se uvećava za 50% procjenjene težine mesa. Lovcu pripada trofej.

b)Krmača

Cijena odstrela krmače:

-do 70 kg150 KM
-od 70 do 100 kg250 KM
-preko 100 kg300 KM

Lovcu pripada odstrijeljeni primerak bez obaveze plaćanja cijene mesa.
Za ranjenog, a nepronađenog krmaču lovac plaća iznos od 50 KM, koji se uvećava za 50% procjenjene težine mesa.

v) Nazime i prase

– cijena odstrela nazimeta iznosi150 KM
– cijena odstrela praseta iznosi100 KM
– Lovcu pripada odstrijeljeni primerak bez obaveze plaćanja cijene mesa.

g) Lov divlje svinje sa čeke

Ako se odstrel divljih svinja vrši sa zatvorenih čeka lovac plaća cijene odstrela utvrđene u podtačkama a), b), v) ove tačke, a lovcu pripada odstreljeni primjerak krmače, nazimeta i praseta bez obaveze plaćanja cijene mesa.

Ako se odstrel divljih svinja vrši sa zatvorenih čeka, lovac plaća promašaj u sledećim iznosima:

– za vepra100 KM
– za krmaču50 KM
– za nazime i prase50 KM

d) Lov divljih svinja prigonom i pogonom

Lov pogonom i prigonom na divlje svinje organizuje se za grupu od tri do deset lovaca. Dnevna organizaciona taksa za grupu, ako lovci nisu članovi lovačkog udruženja koje je korisnik lovišta, odnosno matičnog udruženja, iznosi 300 KM. U ovu cijenu uračunata je organizacija lova, ulaz u lovište, usluge pogoniča i odstrijel prvog primjerka divlje svinje bez obaveze plaćanja mesa, bez obzira napol starost i uzrast. Svaki naredni odstreljeni primjerak plaća se paušalno u slijedećim iznosima:

– za vepra400 KM
– za krmaču250 KM
– za nazime i prase150 KM

Lovcu pripada odstreljeni primjerak bez obaveze plaćanja cijene mesa.

Trofejna vrijednost vepra se naplaćuje po vrijednostima C1C poena navedenim u

podtačci a) ove tačke.

MRKI MEDVJED (mužijak i ženka)

Dnevna organizaciona taksa za lov mrkog medvjeda iznosi 150 KM. Dozvoljeno vrijeme lova mrkog medvjedaje u periodu od 1. oktobra do 15. maja. Trofejna vrijednost mrkog medvjeda u CIC poenima izražena u KM iznosi:

– do 149,99 poena1500 KM
– od 150 do 199,99 poena3000 KM
– od 200 do 249,99 poena5000 KM
– od 250 do 274,99 poena7500 KM
– od 275 do 299,99 poena8000 KM
– od 300 poena11000 KM
– preko 300 poena, svaki poen do 400 poena 100 KM
– preko 400 poena, svaki sledeći poen150 KM
– Za ranjenog a nepronađenog mrkog medvjeda lovac plaća 3000 KM.
– Za promašaj mrkog medvjeda lovac plaća 300 KM.

Lovcu kao trofej pripada lobanja i krzno medvjeda.
Meso mrkog medvjeda bez utrobe, krzna, glave i šapa, iznosi 20 KM no jednom kilogramu.

DIVLjAČ NISKOG LOVA

Dnevna organizaciona taks po lovcu iznosi 20 KM. Cijena odstrela po vrstama divljači iznosi:

-zec (dozvoljeno vrijeme lova od 1. odtobra do 5. decembra) 55 KM

Odstreljena divljač pripada lovcu.

NEZAŠTIĆENE KRZNAŠICE

Dnevna organizaciona taksa po lovcu iznosi 80 KM. Ako lovac u lovu na drugu divljač odstreli neku od ovih vrsta, ne plaća dnevnu organizacionu taksu.

Cijena odstrela po vrstama divljači iznosi za:

– vuka750 KM
– lisicu40 KM
– kunu (zlaticu i bjelicu )80 KM
– divlju mačku 180 KM

Lovcu kao trofej pripada lobanja i krzno.

U cijene je uračunat PDV.

Cijena prenoćišta sa doručkom u lovačkom domu “Srndać” Majdani, Pale iznosi 40.00 KM no OC06M.

DOBAR POGLED!

PREDSJEDNIK UDRUŽENjA
Slavko Kovačević

IZVOR: http://ldjahorina.com

Za dodatne informacije obratite se putem e-mail: futurm@gmail.com ili na telefon +387 65 911 745