Nedjelja, 3 Decembra, 2023

Objekti

Pale i Jahorina kao turističko mjesto imaju skoro polovinu smještajnih kapaciteta od ukupnog smještaja u Republici Srpskoj. Pored velikih prirodnih turiustičkih vrijednosti, posebno kada je riječ o ljetnom turizmu, napravljeni su dodatni sadržaji kako bi upotpunili turističku ponudu. Tu su u provom redu sportsko-rekreativni kompleksi, objekti, izletišta, sportski tereni i dvorane te prateći sadržaji.