Prvo kućno kino

973

Ima i uređaja koji nisu ušli u “Hall of Fame”. Pri tome ideje na kojima su bili koncipirani i nisu bile tako loše. 1970. godine predstavljena je video-ploča i uređaj koji je služio za prenos slike sa ploče na TV. Sve to su zajednički razvile četiri firme. Slično kao i na običnoj gramofonskoj ploči od polivinila, slike urezane na ploču očitavala je dijamantska igla. Ploča se vrtjela oko 50 puta brže od običnog “nosača zvuka”.

“Gramofoni” na kojima se vrtjela video-ploča bili su za tadašnje vrijeme nevjerovatno skupi, a njihov vijek trajanja nije bio dug. Jedan film se morao podijeliti i snimiti na dvije ili tri ploče koje su (svaka od njih) koštale i do 60 tadašnjih njemačkih maraka. Preračunato u današnju valutu iznosilo bi to oko 90 eura. Za poređenje – danas jedan film snimljen na Blu-ray košta oko 18 eura.

http://www.dw.com